• Stabilirea și ogranizarea procedurii de achiziție publică, ținând seama de legislația în vigoare.
  • Redactarea documentației de atribuire, precum și a  anunțurilor privind procedura de achiziție publică, note de evaluare a prețului de achiziție, referate de necesitate.
  • Consultanță și expertiză la deschiderea și evaluarea ofertelor de achiziție bunuri, servicii sau lucrări.
  • Consultanță la atribuirea contractelor de achiziție publică.
  • Redactare contracte de achiziție publică (vânzare-cumpărare, furnizare, lucrări sau servicii).
  • Consultanță în redactarea comenzilor ferme și a proceselor-verbale de recepție.
  • Monitorizare proceduri de achiziție publică, ulterior semnării contractului, până la finalizarea acestuia și în cursul procedurilor de control.
  • Redactare contestații privind atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și acțiuni la instanțele judecătorești competente.
Menu Title