• Litigii divorț.
  • Partajul bunurilor comune prin negociere directă sau pe cale judecătorească.
  • Stabilirea autorității părintești (custodiei) și locuinței minorului.
  • Stabilirea, majorarea sau diminuarea pensiei de întreținere datorate copilului.
  • Litigii având ca obiect recunoașterea paternității.
  • Litigii având ca obiect negarea/tăgada paternității.
Menu Title