• Consultanță și redactare contracte colective și individuale de muncă.
  • Negociere clauze contracte individuale de muncă.
  • Litigii privind recuperarea sumelor datorate în temeiul contractului individual de muncă (salarii, diurne, sporuri ș.a.)
  • Consultanță acordată angajatorului sau angajatului în cadrul procedurilor specifice de concediere.
  • Reprezentare și asistare în fața instanțelor de judecată.
Menu Title