• Oferim consultanță în domeniul proprietății industriale, asistare si indrumare clientii in vederea inregistrarii de marci si indicatii geografice la OSIM și OHIM.
  • Verificarea bazelor de date nationale, comunitare si internationale in vederea identificarii de marci solicitate, si evaluarea de principiu a admisibilitatii unei marci si indicatii geografice.
  • Monitorizare mărci OSIM și OHIM în vederea atenționării clientului asupra înregistrării unor mărci similare de către alte firme, redactare rapoarte lunare privind monitorizarea mărcii.
  • Asistenta juridica si reprezentare in orice tip de negociere privind cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra oricarei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si de creatie intelectuala recunoscute si garantate de lege.
  • Redactarea de contracte intre artistul interpret sau executant si utilizatorii beneficiari precum si suport legal pentru orice tip de operatiuni privind fixarea, reproducerea, distribuirea, inchirierea, imprumutul, importul, radiodifuzarea si comunicarea publica, punerea la dispozitia publicului, retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.
Menu Title