1. Consultanta in domeniul proprietatii industriale, asistare si indrumare clientii in vederea inregistrarii de marci si indicatii geografice la OSIM.

2. Verificarea bazelor de date nationale, comunitare si internationale in vederea identificarii de marci solicitate, si evaluarea de principiu a admisibilitatii unei marci si indicatii geografice.

3. Asistenta juridica si reprezentare in orice tip de negociere privind cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra oricarei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si de creatie intelectuala recunoscute si garantate de lege.

4. Redactarea de contracte intre artistul interpret sau executant si utilizatorii beneficiari precum si suport legal pentru orice tip de operatiuni privind fixarea, reproducerea, distribuirea, inchirierea, imprumutul, importul, radiodifuzarea si comunicarea publica, punerea la dispozitia publicului, retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.

Menu Title