Avocat Ramona Prunas

Ramona Prunaș este avocat în Baroul Cluj din anul 2015 și absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, promoția 2013.

În perioada facultății a activat ca paralegal în cadrul unui birou de avocatură specializat în drept comercial, iar ulterior finalizării studiilor a activat ca expert jurist în domeniul accesării și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale.

Începând cu anul 2014, Ramona Prunaș este expert certificat în achiziții publice și a asigurat consultanță juridică în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani atât în faza procedurilor de achiziție publică, cât și în cazul litigiilor în materie.

În prezent, activează inclusiv în sfera dreptului bancar și asigurărilor, reprezentând clienți în materii ce vizează protecția drepturilor consumatorului în contracte de credit bancar și contracte de asigurare. Totodată, reprezintă clienții în faza de executare silită și în cazul contestațiilor la executare în domeniile vizate mai sus.

De asemenea, acordă consultanță și reprezentare în materia achizițiilor publice și finanțărilor din proiecte europene și naționale, precum și în sfera dreptului fiscal și administrativ.

În domeniul dreptului familiei, asistă și reprezintă clienții în procese de divorț, stabilirea autorității părintești comune/exclusive, stabilirea locuinței copiilor, stabilirea programului de vizită, partaj al comunității de bunuri, ordine de protecție.

Asistă și reprezintă clienții în procese din domeniul dreptului muncii și acordă consultanță  în ce privește negocierea și încheierea contractelor de muncă, răspunderea disciplinară a angajaților, precum și în ce privește drepturile de asigurări sociale, prin acordarea sau majorarea drepturilor de pensie.

A asigurat de asemenea reprezentarea și asistarea clienților în domenii ce vizează răspunderea civilă delictuală pentru obţinerea de daune materiale şi morale.

De asemenea, oferă servicii de consultanţă şi de redactare contracte şi acte adiţionale atât pentru persoane fizice, cât și pentru societăți.

Deține experiență și în privința contestării proceselor verbale de contravenție din diferite domenii.

În domeniul dreptului penal reprezintă şi asistă clienţi care au nevoie de un avocat în dosare penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată.

Contact:

Menu Title