• Consultanță de specialitate în domeniul vânzărilor sau cumpărării imobilelor terenuri, case, apartamente, ș.a.
  • Redactare antecontracte de vânzare-cumpărare, acordarea de dată certă, redactarea contractelor de vânzare-cumpărare, asistarea clientului la notarul public în vederea semnării actelor.
  • Obținerea de documente și informații referitoare la imobile.
  • Apărarea dreptului de proprietate, dreptului de servitute, dreptului de superficie, dreptului de locațiune și a oricăror alte drepturi reale.
  • Redactarea de cereri și acțiuni având ca obiect revendicarea imobilelor naționalizate sau în constatarea dreptului de proprietate.
  • Asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii având ca obiect dreptul de proprietate.
Menu Title